Араб хэлэн (Араб: العربية, al-ʿarabīyah гү, али عربي, ʿarabi) — хэбрэй болон нео-арамай хэлэнүүдийн хамта түб семитэй бүлэдэ багтадаг хэлэн юм. Хэлсэгшэдэй тоогоор араб хэлэн семит хэлэнэй обог дотороо толгой сохино. Ниитэ 280 сая үлүү хүнэй түрэлхи хэлэн[1] (ехэнхинь Ойрхи Дурна, Хойто Африкада һуудаг), 250 сая хүнэй[2] хоёрдохи хэлэниинь юм. Олон аялгатай болоод зарим аялгануудынь хоорондоо ойлголсохооргүй өөр байдаг.[4] Стандарт араб хэлые һургуули, дээдэ һургуулидэ үргэн заажа, ажалай байра, засагай газар, хэблэл мэдээлэлэй хэрэгсэлдэ ашагладаг.

Араб хэлэн
العربية, al-ʿarabīyah
Өөрын нэрэ العربية, al-ʿarabīyah /alˌʕaraˈbiːja/
Тараалга Ойрохи Дурна, Хойто Африкын арабай уласуудта;
лалын шажанай сүмын ёһололой хэлэн.
Түрэлхи хэлэтнэй тоо 280 сая оршом түрэлхи араб хэлэтэй хүн[1], 250 сая оршом түрэлхи буса араб хэлэтэй хүн [2]
Хэлэнэй ангилал
Үзэг бэшэг Араб бэшэг, сири бэшэг (гаршуни), бенгал бэшэг [1] [2]
Албан ёһоной хэрэглээ
Улас 25 уласай албан ёһоной хэлэн. Англи, франциин дараа гурбада ороно[3]
Тохируулагша байгууллага

Алжир: Алжирдахи араб хэлэнэй дээдэ зүблэл
Египет: Каирдахи араб хэлэнэй академи
Ирак: Иракай шэнжэлхэ ухаанай академи
Иордан: Иорданай араб хэлэнэй академи
Ливи: Джамахиридахи араб хэлэнэй академи
Марокко: Рабатдахи араб хэлэнэй академи
Судан: Хартумдахи араб хэлэнэй академи
Сири: Дамаскын араб хэлэнэй академи (the oldest)

Тунис: Бейт Аль-Хикма сан
Томьёолбори
ISO 639-1 ar
ISO 639-2 ara
ISO 639-3
ara – Arabic (generic)
Албан ёһоной ганса хэлэниинь араб бол ногоон, албан ёһоной гү, али үндэһэнэй хэд хэдэн хэлэнэй нэгэниинь бол сэнхир

Зүүлтэ

Заһаха
 1. 1,0 1,1 Procházka, 2006.
 2. 2,0 2,1 Ethnologue (1999)
 3. Wright, 2001, p. 492.
 4. "Arabic language." Encyclopaedia Britannica. 2009. Encyclopaedia Britannica Online. Retrieved on 29 July 2009.
 • (2003) Arabic Language Handbook. Georgetown University Press. 
 • Gregersen, Edgar A. (1977). Language in Africa. CRC Press. ISBN 0677043805. 
 • (2007) L'arabe parlé à Mardin. Monographie d'un parler arabe périphérique. Bucharest: Editura Universitatii din Bucuresti.  Архивировалһан 27 юһэ һара 2007 оной.
 • (1972) Writing Arabic: A Linguistic Approach, from Sounds to Script. Brill Archive. 
 • (1997) The Semitic languages, Illustrated, Taylor & Francis. 
 • (1965) A new Arabic grammar. 
 • (2007) Language Planning and Policy in Africa. Multilingual Matters. 
 • (1991) «The Hamzat al-Waṣl in Contemporary Modern Standard Arabic». Journal of the American Oriental Society (American Oriental Society) 111 (3): 572–574.
 • (1893) Arabic English Lexicon, 2003 reprint. 
 • (2003) Introducing Arabic. Goodword Books. 
 • (2006) “"Arabic"”, Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition. 
 • Thelwall, Robin (2003), Arabic, "«»", Handbook of the International Phonetic Association (Cambridge, UK: Cambridge), ISBN 0-521-63751-1 
 • (1993) Arabic-English Dictionary. Asian Educational Services. 
 • Vocabolario di arabo. Rome: I.P.O.. 
 • (1997) The Arabic Language. Edinburgh University Press. 
 • Grammatica teorico-pratica della lingua araba. Rome: I.P.O.. 
 • Watson, Janet (2002), «The Phonology and Morphology of Arabic», New York: Oxford University Press 
 • (1952) Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart: Arabisch-Deutsch, 1985 reprint (English), Harassowitz. 
 • (2001) The New York Times Almanac 2002. Routledge. ISBN 1579583482. 

Холбооһон

Заһаха