Һалхин гээшэ агаарай даралтын хубилалтаһаа бии боложо, Дэлхэйн бүмбэрсэгэй гадаргые дагажа хиин урасхал юм.

Һалхинай шэглэл ба һалхинай хурданиие хэмжэхэ сэнсэн флюгер
Хадамал
Монгол үзэгээр
буряад кирилл. һалхин
монгол кирилл. салхи
хальмаг кирилл. салькн

Янза Заһаха

  • Элүүр һалхин — сэбэр һайхан агаар
  • Шэрүүн һалхин — хүсэтэй һалхин
  • Сагаан һалхин — тогтуун зөөлэн һалхин
  • Улаан һалхин — шороон манан татуулһан һалхин
  • Хара һалхин — маша хүсэтэй, хүнөөлтэй һалхин
  • Хуй һалхин — түргэн тоорогтой эршэтэй һалхин
  • Жэхүүн һалхин — ехэ хүйтэн бэшэ тиимэшье жэндүү һалхин
  • Халуун һалхин — бүгшэм һалхин
  • Хүйтэн һалхин — жэхүүсүүлхэ шэгнүүр ехэтэй һалхин
  • Урин һалхин, урихан һалхин — зөөлэн тааламжтай һалхин