Эбола вирусай үбшэн

Үбшэнүүдэй олон уласай ангилал (МКБ-10; ICD-10)
A98.4 Эбола вирусэй үбшэн
ICD-10 онлайн (2019 оной ДЭМБ-ын хубилбари)

Эбола вирусай үбшэн (Англи: Ebola virus disease, EVD) гү, али Эболагай шуһархаг халууралта (Англи: Ebola Haemorrhagic Fever, EHF) — хурса халдабарита үбшэн, хурса ябасатай үхэлэй аюулда хүргэхэ үндэр эрсэдэлтэй вирусээр хүн болон ондоо примадуудта дамжан халдабарилдана[1].

Эбола шуһархаг халууралтын шэнжэ тэмдэгүүд

Инкубациин хугаасань 1 үдэрһөө 21 үдэр хүрэтэр үргэлжэлнэ[2]. Вирусай штаммай биологиин болон антигенэй илгаагай ушарһаа үбшэнэй хүндэрэлэй болон тархалтын үедэ үхэлэй ходо хожом илгарна.

Тус үбшэн тамиргүйдэлгэ, толгой, балсан ба гэдэһэ үбдэхэ, уруу һуулгатай боложо хурсаар эхилнэ[3]. Һүүлдэнь хуурай ханяадан, һээжэ хадхажа үбдэхэ, бэе махабадай уһагүйжэлгэ, бөөлжэхэ, шуһархаг тууралта (50 % шахуу үбшэтэндэ), эльгэнэй болон бөөрэнэй дутал нэмэгдэнэ[1]. 40-50 % тохёолдолдо хотодо гэдэһэ замһаа, хамарһаа, үтэрээһээ болон мүйлэһөө шуһа гарана.

ЗүүлтэПравить

  1. 1,0 1,1 Ebola virus disease Fact sheet No. 103. World Health Organization (September 2014). the original on 11 August 2014 үдэрһөө архивлагдаһан.
  2. Ebola Hemorrhagic Fever Signs and Symptoms (2014-01-28). 2014-08-02 үдэртэ хандаһан.
  3. Gatherer D (2014). «The 2014 Ebola virus disease outbreak in West Africa». J. Gen. Virol. 95 (Pt 8): 1619–1624. Загбар:DOI. PMID 24795448.