Вирус (латаар virus — «хорон»[2]) — имагтал амиды эсүүдэй дотор үрэжэжэ шададаг эсгүй халдабаритай агент. Вирусууд ургамалнууд ба амитадһаа нян ба архейнүүд хүрэтэр бүхы түрэлэй бэе махабадые диилэдэг[3] (нянгые халдабарилдаг вирус бактериофаг гэнэ). Гансал ондоо вирусуудые халбарилан реплицировалжа шададаг вирусууд баһал олдобо (дахуул-вирусууд).

Вирус
Оршон байһан саг: Архей - мүнөө хүрэтэр
Ротавирус
Биологиин классификаци
Аймаг: Вирус (Virus)
Ангилал

80 бүлэнүүд ангилал тодорхойгүй, эдэ бүлэнүүд оршоной зэргэнүүдтэ ороногүй[1]

1892 ондо Дмитрий Ивановскийн хэблэһэн тамхи ургамалай нян буса патоген тухай публикаци болон 1898 ондо Мартин Бейеринкын тамхиин мозаикатай вирусые нээһэнэй үеһөө[4] сая сая зүйлнүдэй вирусуудһаа 5 мянган зүйлэй вирусууд тодорхойлон бэшэгдэһэн байна.[5][4] Дэлхэйн экосистемэ бүридэ вирусууд байдаг ушарһаа вирусууд эгээн тарааһан биологиин түхэл юм[5][6]. Микробиологиин һалбари болохо вирусологи вирусуудые шудалдаг.

Вирусай бөөмүүд (вирионууд) хоёр-гурбан компонентуудһаа бүридэнэ: ДНХ гү, али РНХ-эй хэлбэриин генетикын материал (жээшэнь, зарим мимивирусууд хоёр түрэлэй молекулэнүүдтэ); молекулые халхалагша уураг бүрхөөлтэтэй (капсида), защищающей эти молекулы, заримдаа мүн липидай бүрхөөлтэтэй. Капсидаар вирусууд вирус хэлбэритэй халдабаритай нуклеинай хүшэл болохо вироидуудһаа илгарна.

ЗүүлтэПравить

 1. Таксономия вирусов на сайте Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV)
 2. Русский перевод слова — согласно следующему изданию:
  И. Х. Дворецкий Латинско-русский словарь. Ок. 50000 слов. — Издание второе, переработанное и дополненное. — Загбар:М: Русский язык, 1976. — С. 1084. — 1096 с. — 65 000 экз.
 3. Koonin E. V., Senkevich T. G., Dolja V. V. (2006). «The ancient Virus World and evolution of cells». Biol. Direct 1: 29. Загбар:DOI. PMID 16984643.
 4. Breitbart M., Rohwer F. (2005). «Here a virus, there a virus, everywhere the same virus?». Trends Microbiol 13 (6): 278—284. Загбар:DOI. PMID 15936660.
 5. Lawrence C. M., Menon S., Eilers B. J., et al. (2009). «Structural and functional studies of archaeal viruses». J. Biol. Chem. 284 (19): 12599–603. Загбар:DOI. PMID 19158076.
 6. Edwards R. A., Rohwer F. (2005). «Viral metagenomics». Nat. Rev. Microbiol 3 (6): 504—510. Загбар:DOI. PMID 15886693.

ТайлбарилгаПравить

Ном зохёолПравить

 • Букринская А. Г. Вирусология. — М.: Медицина, 1986. — 336 с.
 • Mayo M. A., Pringle C. R. Virus taxonomy — 1997 // Journal of General Virology. — 1998. — № 79. — С. 649—657.
 • Collier, Leslie; Balows, Albert; Sussman, Max. Topley and Wilson’s Microbiology and Microbial Infections / Mahy, Brian and Collier, Leslie. Arnold. — ninth edition. — Virology, 1998. — Т. 1. — ISBN 0-340-66316-2
 • Dimmock, N.J.; Easton, Andrew J.; Leppard, Keith. Introduction to Modern Virology. — sixth edition. — Blackwell Publishing, 2007. — ISBN 1-4051-3645-6
 • Knipe, David M.; Howley, Peter M.; Griffin, Diane E.; Lamb, Robert A.; Martin, Malcolm A.; Roizman, Bernard; Straus Stephen E. Fields Virology. — Lippincott Williams & Wilkins., 2007. — ISBN 0-7817-6060-7
 • Shors, Teri. Understanding Viruses. — Jones and Bartlett Publishers, 2008. — ISBN 0-7637-2932-9