Шара тоһон (ᠱᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤ) — сагаан тоһо хайлуулхада, һүнэй, айрагай элдэб үлэгдэлгүй, сэбэр боложо гараһан, шара үнгэтэй тоһон.[1]

refer to caption
Шэнээр хайлуулһан сагаан тоһон
refer to caption
Соохи температурада шара тоһон

Зулын тоһонзула бадараахын тула зорюута дэбэр соо хэжэ бэлдэгдэһэн шара тоһон юм.

Мүн үзэхэ Заһаха

Зүүлтэ Заһаха

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 100 х.