Тараг — бүлеэдхэһэн һүндэ хахад шанага тухай сагаа хээд, үгышье һаа, тарагай хүрэнгэ (урда тээнь бүриһэн тарагай үлөөдэһэн) нэмэжэ, дулаан юумээр орёогоод орхиходо, бүрилдэһэн гашуубтар хоол.[1]

Кефир нэрэтэй тараг адли ундан

Тараг бүрихэ — бүлеэн һүндэ тарагай хүрэнгэ нэмэжэ бүрилдэхыень дулаалан орёогоод, хоног байлгаха.

Тарагай хүрэнгэПравить

Тарагай хүрэнгэ — тараг бүрихэдөө хэрэглэдэг урдахи бүрилгэһөө зорюута үлөөһэн тараг. Тарагай хүрэнгэ урдахи бүрилгэһөө үлэһэн тарагаар гү, али гашуун болоһон зөөхэйдэ хилээмэ хэжэ, нэгэ хэды соо байлгаад, гаргадаг байһан юм.

Мүн үзэхэПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Бабуев С. Д., Бальжинимаева Ц. Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 100 х.