Тоһон (ᠲᠣᠰᠤ) амитан, ургамал, шулуулигта байха уһанда хайладаггүй (үл уусаха) нүнжигтэй бодос.[1] Тоһоной олон түрэлнүүд байдаг:

Оливын тоһоной лонхо

ЗүүлтэПравить