Хүнэһэнэй ногоон

Хүнэһэнэй ногоон (ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ) гү, али огородой эдеэн гээшэ эдижэ болохо ургамал ба ургамалай хэһэг, мүн жэмэс болон үрые хэлэнэ. Хүнэһэнэй ногоон хүн түрэлхитэн үдэр бүри хэрэглэдэг шухала хоол тэжээл болон олон түрэлэй витамин (аминдэм), минерал бодос агуулдаг тула элүүр мэндэдэ маша һайн нүлөөтэй юм.

Зарим хүнэһэнэй ногоонуудПравить

Зарим хүнэһэнэй ногоонууд
Зураг Бэшэлгэ Эдихэ хэһэг Гаралга Холбоотой таримал
  Хапууста (байсаа)
Brassica oleracea
Набша, нахяа, эшэ, сэсэгүүд Европо Хапууста, улаан хапууста
Савой хапууста, кале
Брюсселиин хапууста, колраби, броколли
  Репэ (манжан)
Brassica rapa
түмһэн, набша Ази Репэ
  Редис
Raphanus sativus
Үндэһэ, набша, үрэ, үрын тоһон, sprouting Зүүн урда Ази Редис
  Луубан (морхооб)
Daucus carota
Үндэһэ түмһэн Persia Морхооб
  Пастернак
Pastinaca sativa
Үндэһэ түмһэн Еврази Пастернак
Файл:Uncommon beetroots colours.jpg Свекла
Beta vulgaris
түмһэн, набша Европо, Ойрохи Дурна ба Энэдхэг Свекла
далайн свекла
Швейцариин свекла
сахарай свекла
  Салат
Lactuca sativa
набша, эшэ, үрын тоһон Египет Салат
celtuce
  Фасоль
Phaseolus vulgaris
Phaseolus coccineus
Phaseolus lunatus
Үрын согсо, үрэнүүд Түб ба Урда Америкэ Ногоон шош
  Үргэн шош
Vicia faba
Үрын согсо, үрэнүүд Хойто Африка
Урда ба Зүүн урда Ази
Үргэн шош
  Горох
Pisum sativum
Үрын согсо, үрэнүүд, sprouting Газарай дунда тэнгис ба Ойрохи Дурна Горох
  Түмһэн
Solanum tuberosum
Үндэһэ түмһэн Урда Америкэ Түмһэн
  Баклажан
Solanum melongena
Жэмэс Урда ба East Ази Баклажан
  Помидор
Solanum lycopersicum
Жэмэс Урда Америкэ Помидор
  Үгэрсэ
Cucumis sativus
Жэмэс Урда Ази Үгэрсэ
  Кабачок
Cucurbita spp.
Жэмэс, сэсэгүүд MesoAmerica хулуу, цукинни
  Һонгино
Allium cepa
Түмһэн, набша Ази Һонгино
  Мангир
Allium sativum
Түмһэн Ази Мангир
  Порей һонгино
Allium ampeloprasum
Leaf sheaths Европо ба Ойрохи Дурна Порей һонгино
  Capsicum annuum Жэмэс North ба Урда Америкэ Перец
болгар перец
  Шпинат
Spinacia oleracea)
набша Түб ба Зүүн урда Ази Шпинат
  Шэхэртэ түмһэн
Dioscorea spp.
түмһэн Тропик Африка Шэхэртэ түмһэн
  Батат
Ipomoea batatas
түмһэн
набша
shoots
Түб ба Урда Америкэ Шэхэртэ түмһэн
  Кассава
Manihot esculenta
түмһэн Урда Америкэ Кассава