Ургамал (Plantae) гээшэ хүбхэн, тангалай үбһэн, шэбэл, шэбэрһэн, хальһангүй үрэтэй болон сэсэгтэй ургамалнуудые багтаадаг эукариот олон эстэ организмуудай томо биологиин ангилалай аймаг юм. Ургамалнуудай ехэнхи хуби фотосинтезые хэрэглэнэ. Ехэнхи замагууд ургамалда багтадаг. Ургамалнууд олон амидаралай хэлбэритэйː модод, шугы, үбһэн гэхэ мэтэ.

Ургамал (Plantae)
Элдэб зүйн ургамалнууд
Элдэб зүйн ургамалнууд
Биологиин классификаци
Һалбари: Эукариот
Аймаг: Ургамалнуудай аймаг
(Эрнст Һайнрих Һеккель, 1866[1])

Ботаника эрдэм ухаан ургамалнуудые шудална.

Ангилал

Заһаха
Һеккель (1894)
Гурбан аймагууд
Уиттекер (1969)
Табан аймагууд
Вёзе (1977)
Зургаан аймагууд
Вёзе (1990)
Гурбан доменүүд
Кавалье-Смит (1998)
Хоёр доменүүд ба долоон аймагууд
Амитад Амитад Амитад Эукариот Эукариот Амитад
Ургамал Мөөгэ Мөөгэ Мөөгэ
Ургамал Ургамал Ургамал
Нэгэ эстэн Нэгэ эстэн Хромисты
Протист Протист
Monera Архей Архей Прокариот Архей
Эубактери Эубактери Эубактери

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Haeckel G (1866). Generale Morphologie der Organismen. Berlin: Verlag von Georg Reimer, vol.1: i–xxxii, 1–574, pls I–II; vol. 2: i–clx, 1–462, pls I–VIII.