Хэблэл (ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ, qeblel) — хэблэн гаргаһан ном зохёол, бэшэг, сонин сэтгүүл.[1]

868 оной (Тан улас) «Ошор отологшо судар» — дэлхэйн хоёрдохи эртын хэблэһэн ном

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Толь.Query.mn —Хэблэл

Холбооһон

Заһаха