Сэдхүүл

(Сэтгүүл-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Сэдхүүл[1] (ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ), мүн журнал (Орос: журнал < Франци: journal — «үдэрэй тэмдэглэл») болбол ямар нэгэн тусхай мэргэжэлэй тухай юм гү, али ямар нэгэн асуудалай удха ушар, шанар, байдал зэргые олониитэдэ танисуулха зорилготой тогтомол хэблэл юм.

Сэдхүүл һониной данхай

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Зүбөөр яагаад бэшэхэб?. Буряад Үнэн (2020-09-30). 2021-06-28 үдэртэ хандаһан.