Хун тайжа (ᠬᠤᠩᠳᠠᠢᠢᠵᠢ < хитадаар 皇太子, японоор 皇太子 (こうたいし), солонгосоор 황태자, вьетээр Hoàng Thái Tử), хаан шэрээниие залгамжалагша хан хүбүүн, Монголшуудай Алтан урагай томо ноёдой сула юм.

Пруссиин хун тайжа Фридрих Вильһельм Виктор Август Эрнст