Хан хүбүүн (ᠬᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠥᠨ), ноёлдог бүлын хааншалдаггүй гэшүүнэй, хаанай хүбүүнэй сула юм. Уэльсын хун тайжа бол Ехэ Британиин шэрээнэй залгамжалагша.