Түби газар (самгардяар dvīpa гэдэгһээ) — нэгэн томохон хэһэг эхэ газар ба тэрэ хабиин арал хойгуудын хама нэрэ. Дэлхэй бүмбэрсэгэй хуурай газарые эхнэхэ Ази, Африка, Хойто Америкэ, Урда Америкэ, Антарктида, Европо, Австрали гэхэ долоон түби бологон ялгадаг.

Түби газарай модельнууд

Түбинүүд Заһаха

Хойто Америкэ, Урда Америкэ түбинүүд Панамын һубагаар, Европо ба Ази түбинүүд Ураал уула, Урал гол, Каспиин тэнгис, Хара тэнгис, Газар дундын тэнгисээр тусгаарлагдана.

Зүүлтэ Заһаха