Стерлитамак (башкираар Стәрлетамаҡ, Орос: Стерлитамак), Оросой Башкортостан Уласай Стерлитамак аймагай засаг захиргаанай түб. Белой мүрэнэй баруун эрье дээрэ Ашкадар ба Стерля голнууд шудхан ородог сэгтэ байрладаг. Уфа хотоһоо урда зүг тиишэ 130 км зайда байрладаг түмэр замай үртөө. 2016 ондо 279 мянган хүн зонтой. Стерлитамак 1766 ондо Илецкая Защитаһаа Белой мүрэнээр Кама ба Эжэл мүрэн руу тээбэрилхын түлөө агуулха газар ба тээбэриин сэгээр байгуулһан байна. Дэлхэйн хоёрдугаар дайн һүүлдэ химиин ба машина бүтээхэ ажаүйлэдбэриин түб болобо.

Стерлитамак хото
—  хотын тойрог  —
Skyline of Стерлитамак хото

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Башкортостан Улас
Хотын тойрог Стерлитамак
16 хороо Арбан зургаан хороотой
Газар нютаг 108,52 км²
Газарай байса д.н.д. 150 м
Хүн зон 2016 ондо Increase 279 692 хүн
Нягтарал 2577,33 хүн/км²
Нютагай олон Стерлитамакайхид
Засаг захиргаанай толгойлогшо Владимир Иванович Куликов (ЕР)
Телефоной_код +7 3473
Сахим газар sterlitamakadm.ru (ородоор)

Зүүлтэ

Заһаха