Сагаан һолёо

Сагаан һолёо (ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ, латаар delirium tremens,ородоор белая горячка) — ехэбшэлэн архи, һогтууруулха унданһаа тэлэрэл ушарһан һолёоной хурса үбшэн.

Сагаан һолёо