Архи (ᠠᠷᠢᠬᠢ) — 3 %—40 % алкоголь (этанол) агуулдаг ундануудай юрэнхы нэрэ юм. Архиин унданууд шара айрагууд (пиво), дарһанууд болон нэрэмэл архи гурбан ангилалда хубаагдана.

Янза бүриин һогтууруулха унданууд