Медан (индонезяар Medan), Суматра аралда Малаккын хоолойн эрье дээрэ Индонезиин хото юм. Суматра аралдахи эгээн томо хото. Хойто Суматра (Sumatera Utara) можын засаг захиргаанай түб. Хүн зониинь хоер сая ажаһуугшад үлүү (2010). Томо тээбэриин уулзабари. Уласхоорондын ниидэхэ онгосын буудал. Аванпорт Медан — Белаван (Belawan), хотын хойто зүг тээшэ 25 км. Таряамалай нютагай наймаанай түб (кофе, сай, үрэ таряа, каучук). Хүнэһэнэй, нэхэмэлэй, резинын, металл эдлэл болбосоруулха болон модо болбосоруулха ажаүйлэдбэри. Хотын захадань — хүдөө ажахын бүтээлые болбосоруулха үйлэдбэри (пальмын тоһо үйлэдбэрилгэ, каучукые болбосоруулга гэхэ мэтэ). Хойто Суматрын Ехэ һургуули (1952 онһоо), Хойто Суматрын лалын ехэ һургуули гэхэ мэтэ дээдэ һургуулинууд.

Медан хото
—  хото  —

Һүлдэ тэмдэг
Суматра аралда Медан
Улас орон  Индонези
Можо улас Хойто Суматра
Газар нютаг 265,1 км²
Хүн зон 2 109 330 хүн(2010)
Телефоной_код +62 61
Сахим газар pemkomedan.go.id