Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (Араб: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا) гү, али АвиценнаПерсиин гүн ухаанша, эмшэ, дорнодой аристотелизмын түлөөлэл болоһон хүн байба.

Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина
ابن سینا
portrait
Ажал үйлэ:

Анагааха ухаанша, бүдэй зүйшэ, гүн ухаанша

Түрэһэн үдэр:

980 оной[1][2][3]

Түрэһэн газар:

Афшана (Бухара хото хажууда, мүнөөнэй Узбекистан)

Эрхэтэнэй харьяалал:

Саманидское государство[d][4]
Зияриды[d]
 Буиды[d]

Наһа бараһан үдэр:

1037 оной 6 һарын 18

Наһа бараһан газар:

Хамадан

Һургалта:

Зүүн аристотелизм

Зүүлтэ Заһаха

Холбооһон Заһаха