Анагааха ухаан гү, али медицинэ — хүн болон бусад амитаные үбшэнһөө һэргылхэ, эрүүл мэндэе хамгаалаха, эмшэлэн эдгээхэ тухай һудалдаг шэнжэлэхэ ухаан юм.

Асклепиос, эртэ урдын Грециин һабаатай медицинэй бурхан.

Зүүлтэ Заһаха