Зэбсэг (ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ) — хүниие, амитадые ба эд хүрэнгые алаха, шараха, хохирол ушаруулха зорилгоор хэһэн зүйлэй юрэнхы нэрэ. Зэбсэгүүд агнуури, гэмтэ хэрэг, хуули сахюулга, хамгаалга, дайн байлдаанай зэргэ үйлэ ажаллалгын үрэ дүн, үрэ ашагые нэмэгдүүлхээр ашаглажа байна.

Дигүг, пүрбэ

Зүүлтэ Заһаха