Зенидэй зэбсэг

Зенидэй зэбсэг гээшэ аэроплан, дирижабль, ниидэхэ онгосо г. м. дээгүүр ниидэдэг юумэ буудаха зэбсэг.[1]

Москвагай байлдаанай үедэ немецүүдэй бомбодогшо онгосо буудахаяа бэлдэдэг зенитнэ буунууд

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 50.