Дирижабль — досоохи хүнгэн хиигай хүсөөр агаар соо хөөрэдэг, мотороор ниидэдэг онгосо.[1]

Хатуу дирижабль, 1930-аад он

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 47.