Жандармери (Франци: gens d’armes — «зэбсэгтэй хүн») хаанта Росси ба нэгэ зарим оронуудта террорис, экстремис хүдэлмэритэй тэмсэхэ зорилготойгоор сэрэгэй янзаар эмхидхэһэн гүрэнэй тусхай сагдаа.[1] Оросой холбоото уласта жандермери хадаа Оросой Үндэһэтэнэй гварди юм.

Франциин жандарм

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 50.