Дуулал хадаа алибаа юумые, илангаяа бурхан тэнгэриие, улас гүрэниие, гэхэ мэтэ магтаха баярай магтаал дуун[1] гү, али хүгжэмэй зохёол.[2]

Улаан талмайда жагсаалай үеын Оросой холбоото уласай түрын дуулал

Улас гүрэн бүридэ түрын дуулал бии. Жээшэнь, 1922—1944 оной хоорондо СССР-эй баярай дуулал болбол хубисхалта пролетариадай уласхоорондын баярай дуу Интернационал байгаа.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. 1,0 1,1 Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 40. 
  2. Монгол хэлний их тайлбарын толь.