Газификацихатуу түлишые (модо, шулуун нүүрһэн г. м.) хиин дүрсэтай болгохо.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 37.