Түлишэ — түлихэдэ дулаа үгэдэг элдэб модон болон малай хатаһан шабааһан. Нүүдэл байдалтай, ехэнхидээ тала газарай зон аргал, шэбхэ, хатаһан, боролжо болон бургааһа, хухюур түлидэг байһан юм.[1]

Түлишын түрэлнүүд Править

Химиин түлишын үндэһэн түрэлнүүд
Анха шата (байгаалиин) Хоёр шата (хэмэл)
Хатуу түлишэ модон, нүүрһэн, хүлэр, аргал, г.м. кокс, нүүрһэн
Шэнгэн түлишэ газарай тоһон дизель, бензин, керосин, шэнгэрүүлһэн хии, нүүрһэнэй дабирхай, нафта, этанол
Хиин түлишэ байгаалиин хии уһантүрэгшэ, пропан, нүүрһэнэй хии, уурал, кокс

Зүүлтэ Править

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 145 х.