Открыть главное меню

Түлишэ — түлихэдэ дулаа үгэдэг элдэб модон болон малай хатаһан шабааһан. Нүүдэл байдалтай, ехэнхидээ тала газарай зон аргал, шэбхэ, хатаһан, боролжо болон бургааһа, хухюур түлидэг байһан юм.[1]

Түлишын түрэлнүүдПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 145 х.