Басмач хүдэлөөн (түрэг хэлэн «басмачи» — добтологшо) Дунда АзидаЗүблэлтэ засагта эсэргүү, Узбекистанай, Казахстанай, Таджикистанай, Туркменистанай ба Кыргызстанай нютаг дэбисхэртэ болоһон панисламис үндэһэнэй сүлөөрэлгын хүдэлөөн.[1]

Басмач туг

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 24.