Аэростат (Грек: ἀήρ — «агаар», Грек: στατός — «зогсохо») — бэедээ байгаа хиин (газай) хүшөөр ниидэдэг агаарһаа хүнгэн ниидэхэ аппарат.[1]

Халуун агаарай бүмбэлиг

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 22.