Арал (ᠠᠷᠠᠯ) — нуур далай, гол мүрэн соо бүхы талаараа уһаар хүреэлэгдэһэн, хөөрэлгын сагташье хуурай газар юм. Хэдэ хэдэн арал бүлэгые олтирог гэнэ.

Зүүлтэ Править