Андын шэлэ (Испани: Andes; Cordillera de los Andes) — Урда Америкэ түбиин баруун эрьеын дахуу байрлаха, тус тибиин хамагай ута уулын шэлэ нюруу[1] юм. Ниитэ 7,000 км ута, 500 км үргэн, дундажаар 4,000 метр үндэртэй.

Анда
Кечуа: Anti(s/kuna)

Аргентинэ ба Чили хажууда Анда
Эгээн үндэр сэг
Орьёл Аконкагуа ( Аргентина)
Үндэршил 6962
Хэмжээ
Ута 7000 м
Үргэн 500 м
Газар зүй
Оронууд

Андын шэлэнь ниитэ долоон орон - Аргентинэ, Боливи, Чили, Колумби, Эквадор, Перу болон Венесуэлые дамнан байрлана.

Андын шэлын ноён орьёлынь далайн түбшэнһөө дээшэ 6,962 метр үргэгдэһэн Аконкагуа юм.

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Дэлхэйн хамагай ута шэлэ нюруу болбол 80,000 км ута үргэлжэлһэн Далайн голч нуруу