Һэлмэ (ᠰᠡᠯᠡᠮ ᠠ) — ута матагар хэлбэритэй, хурса эритэй, богони барюултай, хадхаха, сабшаха сэрэгэй хүйтэн зэбсэг; байлдаанда хэрэглэхэ томо хутага адли зэбсэг юм[1].

XVII зуунай Германиин рапира һэлмэ

Зүүлтэ

Заһаха