Үдэ гол (Орос: Уда) — Сэлэнгэ мүрэнэй гол шудхал болоод Оросой Буряад ороноор урдадаг гол.

Үдэ гол

Улаан-Үдын дундуур урдадаг Үдэ гол
Урдан гаралга Сэлэнгэ мүрэн
Сүнхэрэгэй һаба 34 800 км²
Һабын оронууд Орос Орос ( Буряад Улас)
Эгээн утань 467 км
Урьһаса 69,8 м³/с (адагһаа 5 км)

Голой ута — 467 км, һаба газарай талмай — 34,8 мянган км².

Урданай зоной үгөөр Чингис хаанай сэрэгшэд үдэ багаар амархаяа нэгэ голой эрьедэ тогтобо гэдэг. Энэ гол «Үдэ» гэжэ нэршэбэ. Уда эвенк хэлээр «удаан, ута» гэгдэнэ.

Гол шудхалнууд

Заһаха

(адагһаа зай)