Яармаг (ᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ; гер. Jahrmarkt үгэһээ ород ярмарка замаар) — эд барааниие бөөнөөрынь худалдаха, худалдажа абахын тулада худалдаанай байгуулгануудһаа тогтомол зохёохо хурал, дэлгүүр юм.

И. С. Куликов, Яармаг. 1910

ЗүүлтэПравить