Открыть главное меню

Юрэнхылэгшэ (ородоор президент) гэбэл зарим байгууллага, компани, ехэ һургуули, олон уласын байгууллага, бүрэн эрхэтэ юм уу харъяат уласын удэрдагшаийг хэлэнэ. Эргэдэһээ шууд һонгуулир эсвэл хууль тогтоох байгууллагын сонголтоор гэдгийн аль нь ч байсан хамаагүй өнөө үед ихэнх бүгд найрамдах төрийн хэлбэрт улсын төрийн тэргүүний цол нь ерөнхийлөгч гэгдэнэ.

Мөн үзэхПравить