Юрэнхылэгшэ (Орос: президент) гэбэл зарим байгууллага, компани, ехэ һургуули, олон уласын байгууллага, бүрэн эрхэтэ юм уу харъяат уласын удэрдагшаийг хэлэнэ. Эргэдэһээ шууд һонгуулир эсвэл хууль тогтоох байгууллагын сонголтоор гэдгийн аль нь ч байсан хамаагүй өнөө үед ихэнх бүгд найрамдах төрийн хэлбэрт улсын төрийн тэргүүний цол нь ерөнхийлөгч гэгдэнэ.

Мөн үзэх Заһаха