Эмшэн гэдэг тусгай мэргэжэлэй һургуули болохо анагааха ухаанай дээдэ һургуулида 6-20 жэл һуралсаһан, эмнэхэ эрхэтэй хүн, мүн тухайн мэргэжэлые хэлэнэ.

Хадамал
Монгол үзэгээр
буряад кирилл. эмшэн
монгол кирилл. эмч
хальмаг кирилл. эмч

Гаданай холбооһо Заһаха