Эмнэлгэ (ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ), мүн эмнэлгын газар — хэбтүүлэн эмшэлхэ байгуулга, үбшэн хү һахиха газар юм. Сэрэгэй эмнэлгэ госпиталь гэдэг.

«Ород эмнэлгэдэ шэхэнэй үзэлгэ» (1880-1900), Эмили Шанкс.