Шүүһэн — модон ургамал, алим жэмэс зэргэһээ гараха шэнгэн зүйл. Шүүһэн ниитэлиг ундан мэтэ гү, али хоол хүнэһэн амта үнэрэй шангадхагшаар хэрэглэдэг.

Зүршын шүүһэн эгээн олониитэдэ зорюулһан шүүһэнэй янза