Открыть главное меню
Апельсинай (жүржын) шүүһэн эгээн олониитэдэ зорюулһан шүүһэнэй янза

Шүүһэн — модон ургамал, алим жэмэс зэргэһээ гараха шэнгэн зүйл. Шүүһэн ниитэлиг ундан мэтэ гү, али хоол хүнэһэн амта үнэрэй шангадхагшаар хэрэглэдэг.