Шэрүүл онгосо (Орос: буксир < Нидерл. boegseeren) — хойноо онгосо шэрэдэг онгосо.[1]

Шэрүүлэй схемэ

Зүүлтэ Править

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 28.