Шанхай (хитадаар 上海) — Хитад Уласай хамагай ехэ хото юм. Хитадай жожонынь зиндаанай 4 хотын нэгэ ба 2010 оной тоололгоор 23 сая хүнтэй байна. Хүхэ мүрэнэй тэнгистэ шудхаха аманда байрладаг, Жианьсу, Жезян можонуудтай баруун таладаа хилэ залгана.

Шанхай хото
Шанх-мб.png
—  түб засагай харьяатан хото  —
Шанхай хото
Улас орон  БНХАУ
Түбэй шууд харьяа хото Шанхай
Газар нютаг 6 340,5 км²
Газарай байса д.н.д. 34 м
Хүн зон 2013 ондо 24 150 000 хүн
Нягтарал 3809 хүн/км²
Нютагай олон Шанхайнхид
ХКН-ай хотын комитедэй бэшэгэй дарга Юй Чжэншэн
Сахим газар shanghai.gov.cn (хитадаар)

Шанхай — ехэ загаһанай ажахы, даабуунай үйлэдбэрилэл ябуулдаг тосхон байһан болобошье 19-р зуунһаа байра һууритай болобо. Үүнэй ушар — Шанхайн боомтын ашагтай байрлалга болон 1842 оной Нанкинай хэрээр гадаадтай худалдаа хэхые зүбшөөрһэн хотонуудай нэгэ байһанда оршоно. Шанхай — зүүн, баруунай хоорондохи худалдаа аралжаанай түб боложо хүгжэһэн болоод 1930-аад он гэхэдэ санхүү, бизнесэй томохон түб болоһон байба. Гэбэшье 1949 оной коммунистууд засагай эрхэдэ гараһанаар гадаадын хүрэнгэ оруулалта зогсожо, эдэй засагынь гэнэтэ зогсобо. 1990 оной эдэй засагай шэнэжэлэл хэһэнээр Шанхай — дахин эрэс хурдатайгаар хүгжэжэ, 2005 он гэхэдэ дэлхэйн хамагай томо боомто болоһон байна.

Шанхай — үдэжэ бай аялал жуулшалалай түб болоод Бунд, Шинтианди зэргэ түүхэн дурасхалта газарууд, оршон үеын хүгжэжэ бай Пудонг дүүрэгэй байшан барилга, соёл уралиг, дизайнай түб гэдэгээр алдартай. Мүнөө үедэ Шанхай — худалдаа арилжаа, санхүүгай шухала түб болоо. Шанхайе «ерээдүйн дэлхэйн хото», дэлхэйн хамагай хурдасатай хүгжэжэ бай эдэй засагай «үзүүлэн» гэжэ тодорхойлжо байна.

Шанхай — Экспо-2010 үзэсхэлэн зохёон байгуулха болоод үүндэ маша ехэ ажа холбогдол үгэжэ, хотоо хүгжүүлжэ байгаа болоно.

НэрэПравить

Шанхай гэдэг — «Тэнгисэй мандал дээрэ» гэхэ удхатай 上 («дээрэхи»), 海 («тэнгис») хоёр ханзы үзэгэй ниилэмжэ юм. Энэ нэрэ — Хүхэ мүрэнэй бэлшэртэ хото байраладһаа үүдэн лаба 11-р зуунай Сүн уласай үедэ дэлгэр хэрэглэгдэдэг байба. Хитадай түүхэшэд энэ нэрэ — Тан уласай үеһөө хэрэглэгдэһэн гэжэ таамагладаг. Англи хэлэнэй «Дурнын Парис» гэхэ удхатай хос нэрэ мүн бии.


ХолбооһонПравить