Буг нэрэтэй солонгос хэнгэрэг

Хэнгэрэг (ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ) — дундаа хүнды, үргэн дүхэриг сагаригай хоёр талые арһаар бүрижэ хэһэн, сохихо, дэлдэхэ, дохёо үгэхэ хүгжэмэй зэбсэг.

ЗүүлтэПравить