Открыть главное меню

Хэмэл оюун (ХО, ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ, англяар Artificial Intelligence) гү, али хэмэл оюун ухаан — гээшэ

«Хэмэл оюун ухаан» гээшэ нэрэ томьёое Джон Маккарти 1955 ондо өөрын бүтээлдөө ашаглажа, «ухаанта машина техникэ бүтээхэ онолой болон инженерэй эрдэм ухаан» гэжэ тодорхойлоо.

ЗүүлтэПравить