Хара Хонид улас

Хара Хонид улас (фарсяар قره قویونلو‎‎, тур. Kara Koyunlu) гээшэ Ван нуурһаа урда тээшэ ажамидарһан бахарлу обог аймагаар ударидуулһан түрэг-огуз угсаатанай нүүдэлшэдэй улас юм[3]. Хара Хонид угсаатан Дохолон Тэмүртэй ба тэрэнэй холбоотон байһан Сагаан Хонид уластай дайлажа, Османтаниие болон Жалайртаниие дэмжэбэ. 1405 ондо Дохолон Тэмүрэй үхэһэнэй һүүлдэ, Хара Хонидой ударидагша Хара-Юсуф Жалайртанда Тэмүрэй хүбүү Мираншахые бута сохижо туһалһаншье һаа, һүүлдэнь Жалайртаниие бута сохёод Азербайжан, Ирак, Армени эзэлжэ 1410 ондо Хара Хонид уласые байгуулба[4].

Хара Хонид улас
Обог
Chupanid - Jalayerid dyansty 1337–1432 ad.PNG
1375 — 1468


Flag of Ak Koyunlu.svg
Flag of Kara Koyunlu dynasty.png
Хара Хониной тамгатай туг
Qara Qoyunlu Turcomans 1407–1468.png
1407–1468 оной хоорондо
Ниислэл Тебриз
Хэлэн(үүд) огуз
Шажан шиизм[1][2]

Тус уласай Кара-Юсуф (1410—20) ба Искендер (1420—36) Тэмүртэнтэй ба ширваншахуудтай дайлаба. 1435 ондо Тэмүртэн Шахрух султан ширваншахтай сугтаа Искендерэй сэрэгые сохибо. 1436 ондо хаан шээрэндэ һуулгаһан Джаханшах Тэмүртэнэй харьяата болоһоншье һаа, 1447 ондо Шахрухай наһа бараһанай һүүлдэ амяарлан тусгаар тогтонобо. 1453 ба 1457 ондо Хара Хонидууд баруун Ираниие эзэмдэбэ. 1467 ондо Сагаан Хонидой Узун-Хасан (1453—78 хааншалһан) Джаханшахай сэрэгые диилэжэ, 1468 ондо Хара Хонид уласай нютаг дэбисхэрые хабсаргаба.

ХашуулПравить

 
Хара Хонидой обог удам[4]

ЗүүлтэПравить

  1. Quiring-Zoche, R., "AQ QOYUNLŪ", Encyclopedia Iranica, <http://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation>. Проверено 29 арба һара 2009.  Загбар:Oq
  2. Michael M. Gunter Historical dictionary of the Kurds. — Scarecrow Press, 2004. — С. 3. — ISBN 0810848708, 9780810848702 Загбар:Oq
  3. Clifford Edmund Bosworth. «The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual». — Edinburgh University Press, 2004 — p. 273—274 — ISBN 0-7486-2137-7
  4. 4,0 4,1 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII—XV вв. — М.: Вече, 2004. — С. 225. — ISBN 5-94538-301-5, ББК 63.3 (5) P 93