Уһан далайн сэрэгэй бааза

Уһан далайн сэрэгэй баазасэрэгэй онгосонуудай байха, заһалга хүүлхэ ба дайсанай добтолгоһоо хаана хаанаһаа элдэб зэбсэгүүдээр хамгаалагдаһан тусхай бүхэжүүлһэн боомто порт. Империалис гүрэнүүд иимэ портнуудые ходо барижа байдаг.[1]

Западная Лица баазада шунгагша онгосо

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 35.