Уулалга, альпинизмтамир ба эдэбхитэй амаралтын нэгэ янза. Уулалгын зорилго — уулын оройдо гараха юм. Уулалгын удхань — байгааляар бүтээгэдһэн бэрхэ һаад (үндэр, сагай уларил, хэлбэри) дабаха.

ТүүхэПравить

ЗүүлтэПравить