Түүхэй эд бол тухайн үеын шэнжэлхэ ухаан, техникын хүгжэлэй түбшэнһөө хамааран өөршэлэгдэжэ байдаг харисангы ойлголто юм. Түүхэй эд гэжэ эдэй засагай хубида ашагтай үрэ дүн үгэхэ бүридүүлһэн байгаалиин баялиг, ургамал, амитанай гаралтай эд зүйлнүүд, үйлэдбэриин бэлэн ба хахад болбосоруулһан бүтээгдэхүүные хэлэнэ.

Антрацит нүүрһэнэй согсо

Мүн үзэхэ Заһаха