Тунхаглалзасагай газарай гү, али намай үмэнэһөө хуули гаргалгын гол эшэ үндэһэнүүдые баярай шанартайгаар соносхохо мэдээсэл мүн (жэшээнь, РСФСР-эй бүрин эрхэтэ бэеэ даанги байдал тухай тунхаглал).[1] Тунхаглал баһал нэгэ гү, али олон уласуудай үмэнэһөө улас хоорондын түрын ямар нэгэ асуудал тухай мэдүүлһэн мэдүүлгэ юм (жэшээнь, Хүнэй Эрхын Бүгэдэниитын Тунхаглал).[1]

РСФСР-эй бүрин эрхэтэ бэеэ даанги байдал тухай тунхаглал

ЗүүлтэПравить

  1. 1,0 1,1 Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 43.