Илажа түгэс нүгшэһэн

(Татхагата-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Илажа түгэс нүгшэһэн (самгардяар तथागत, түбэдөөр དེ་བཞིན་གཤེགས་པ།, хилбар Хитад: 如来; уламж Хитад: 如來; пиньинь: rú laí), Буддын эпидедүүдэй нэгэ.[1]

Зүүлтэ Заһаха