Табан хушуу мал

(перенаправлено с «Табан хошуу мал»)

Табан хушуу мал гэдэгынь Монголшуудай эртэһээ нааша гаршуулан үдхэн, ашаг шэмыень хүртэжэ бай адуун, үхэр, тэмээн, хонин, ямааные юрэнхыдэнь нэрэлэн хэлэһэн үгэ юм.

Эртэһээ нааша Монгол түмэнэй гол амин зуулгань мал ажахы боложо ерэһэнэй хубида Монгол зон олон табан хошуу малаа ехэ дээдэлдэг болоод табан хошуу малые ниитэдынь мүн табан эрдэни хэмээн хэлэдэг.

Адуу, үхэр, тэмээн гурбые ниитэдынь бодо мал гэхэ болоод хонин ямааные ниитэдэнь бага мал гэнэ.

Табан түлПравить

Табан хушуу малай түлэй нэрэсэ:

Нэрэ Эсэгэ мал Эхэ мал Түл
1 Адуу Азарга Гүү Унага
2 Тэмээ Буур Ингэ Ботго
3 Үхэр Буха Үнеэн Тугал
4 Хонин Хуса Эмэ хонин Хурга
5 Ямаан Ухна Эмэ ямаан Ишиг