Ямаан ба эшэгэн

Ямаан (Capra aegagrus hircus) гэрэй амитан.